V poradí už 12. ročník šifrovačky Brieždenie prebehne v sobotu 10. júna 2023 od 9:00 do 21:00 v Bratislave a/lebo jej veľmi blízkom okolí.

Bližšie info: